DEĞERLENDİRME


FİZİKSEL MUAYENE


- Ambalaj Özellikleri: USP’ye göre parenteral uygulamaya yönelik nötral ve asidik ilaçların doldurulacağı flakonlar sadece  tip 1 ve tip 2 olabilir. (USP 30 NF 25 661 Containers sayfa 260)
7 farklı tilmikosin preparetından;  
2 firmaya ait preperatlar tip 3 flakona doldurulmuş olup diğer 5 firmaya ait ilaçlar tip 1 ve tip 2 flakonlardadır. USP’ye göre, asidik ve nötral preperatlar tip 1 ve 2 flakona doldurulabilir. Diğer parenteral ilaçlar (zayıf alkaliler, taşıyıcısı su içermeyen ilaçlar  ) herhangi bir reaksiyona girmediği ispat edilmeden tip 3 flakonlara doldurulmamaktadır. Zira tip 3 işlem görmemiş soda –kireç camdır ve ilaç bileşimindeki kimyasallarla reaksiyona girerek ilaç spesifikasyonlarını değiştirebilir. Enjeksiyonluk tilmikosin preperatları stabil kaldığı pH limiti ( asidiktir) ve Tilmikosin izomer yapısı nedeniyle  tip 3 flakonda muhafaza edilemez. Ki tip 3 flakondaki preperatlardan bir tanesinde kristalizasyon şekillenmiştir.
- Görünüş: USP’ye göre enjeksiyonluk tilmikosin preperatlarının mililitresinde 10 µm çapında maksimum 50 partikül, 25 µm  çapında maksimum 5 partikül bulunabilir.
Ancak bu partiküller normal göz bakısında fark edilemezler.
1 firmaya ait enjeksiyonluk tilmikosinlerin tüm ambalajlarında kristalizasyon gözlenmiş olup, kristal partikül çapı 80 – 172 µm arasında bulunmuştur. ( Kristal partikül boyutları Malvern Hydro 2000 SM particle size analyser cihazı kullanılarak ölçülmüştür)
-Su ile Karışabilirlik: 7 firmaya ait enjeksiyonluk tilmikosin preperatlarından; 6 firmaya ait ilaç distile su ile homojen karışabilmekte, berrak görünüm sergilemekte ve bekleme sonucu kristallenme şekillendirmemektedir. 1 firmaya ait preperat ise  distile su ile karıştırıldığında opelasans  (beyaz renkli bulanıklık) oluşturmakta ve bekleme sonucu tüp dibinde beyaz tabaka oluşmaktadır. Bu preperat ilacın patent sahibi firmanın değildir. Bu durum ilacın farklı yardımcı ve taşıt maddelerle formule edildiğini, spesifikasyonlara uymadığını  göstermektedir. Bu firmanın enjeksiyonluk tilmikosini aynı zamanda USP enjeksiyonluk tilmikosin pH spesfikasyonlarına da uymamaktadır.
- Renk: Patent sahibi firma preperatı da dahil olmak üzere 6 firmanın enjeksiyonluk tilmikosin preperatında renk koyu sarıdır. Bir firmanın preperatı ise kahverengi renktedir. Bu firmanın tilmikosin izomer dengesi limit dışıdır.
- Densite: Bir firma haricinde densite limitler dahilindedir. Bu firmanın ürününde pH limit dışı, su ile opelesans dışında, yoğunluk düşük bulunmuştur.
- Enjekte Edilebilirlik: Plastik enjektör Pembe uçlu (kalın iğne) kullanılmış olmasına rağmen 2 firma dışındaki ürünlerin enjektöre çekilebilme ve enjekte edilebilmeleri oldukça zordur.


KİMYASAL MUAYENELER


pH: USP 30 Enjeksiyonluk pH limiti 5.5 – 6.5 arasındadır.
Bir firmaya ait preperatta pH : 7.68 olarak ölçülmüştür. Limit dışıdır.
UV spektrofotometrik inceleme: Patent sahibi firmanın (Pazara ilk giren ilaç) ürün spektrumları şahit kabul edilerek , aynı firmanın raf ömrü dolmuş ürünü de dahil olmak üzere  190 – 800 nm değerleri arasında spektrum taramasına tabi tutularak değerlendirilmiştir.
Raf ömrü dolan patent sahibi firmanın ürünü ve diğer 3 firmaya ait numuneler 435 nm dalga boyunda yüksek maksimum absorbans göstermiştir. Diğer 3 firma ve patent sahibi firmanın diğer ürününün absorbans değerleri maksimum 0.1 ABS civarındadır. Raf ömrü 2 yıl önce dolan üründe 435 nm’de yükselen absorbans safsızlığa bağlı olması ihtimali nedeniyle pazardaki bazı ürünlerde safsızlık oranlarının yüksek olduğu düşünülmektedir.
FTIR inceleme: Doğrudan ilaç numunesi FTIR’ye uygulanarak yapılan inceleme sonucunda USP spesifikasyonlarını tam olarak karşılayan 3 firmaya ait enjeksiyonluk tilmikosin 600 – 4000 nm arasındaki transmittans karşılaştırmasında tam benzerlik göstermiştir.
Bir firmaya ait enjeksiyonluk tilmikosin numunesi ürün kombinasyonu açısından tamamen farklıdır. Bu ürün aynı zamanda pH limitleri USP spesifikasyonları dışındadır ve su ile opelesans oluşturmaktadır.
Diğer 3 firmaya ait tilmikosin preperatında benzer IR transmitans olmasına karşın yardımcı maddelerin miktar farklılıkları gözlenmiştir.
Amerikan Farmakopisine göre “enjeksiyonluk tilmikosin, tilmikosinin propilen glikol ve su ortamında çözünmede yardımcı olarak fosforik asit kullanmak suretiyle hazırlanan karışımıdır” diye tanımlanmıştır.  Bileşime giren etken ve yardımcı maddelerin spesifikasyonları ürün spesifikasyonlarını etkilemektedir.