SONUÇ


  Laboratuvar bulguları değerlendirildiğinde 3 firmaya ait enjeksiyonluk tilmikosin preperatlarının (% 43) USP spesifikasyonlarını karşıladığı gözlenmiştir.
  4 firmaya ait preperat USP enjeksiyonluk tilmikosin spesifikasyonlarına uymamaktadır. Bilindiği gibi ilaçların farmakolojik kriterlere uygunluğu uluslar arası otoritelerce belirlenmiş standartları taşıyorsa mümkündür. Zira bir ilaca ait farmakodinamik, farmakokinetik ve farmakoterapötik özellikler standartlara uygun ilaçlarla yapılan çalışmalar sonucunda belirlenir, buna göre dozu, güvenlik indeksleri, endikasyon alanları, yan etkileri, toksisiteleri, etkileşimleri vb kriterleri oluşturulur. Spesifikasyon dışı ilaçların ilaca özel farmakolojik özellikleri ne ölçüde taşıdığı saptanamayacağından, standart ilaç gibi kullanılmaları durumunda özellikle antibakteriyel ilaçlarda direnç başta olmak üzere pek çok beklenmeyen sonuçlara da neden olabilir.