ÇALIŞMANIN AMACI 

PAZARDAKİ MEVCUT ÜRÜNLERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLER VE POTENS YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Ülkemizde 2008 yılı itibarı ile 65 adet ruhsatlı meme içi uygulamaya özel antibiyotikli mastitis preperatı vardır. Bu ilaçların 23 tanesi yurt içindeki firmalarca üretilmekte olup 45 meme içi preperat ise ithal edilmektedir. Toplam ruhsatlı meme içi ilaçların 12 tanesi kuru döneme yönelik 53 tanesi ise laktasyon döneminde kullanılmaya yöneliktir.

18 meme içi preperatın içeriği sadece beta laktam antibiyotiklerden (penisilin, ampisilin kloksasilin, dikloksasilin, amoksisilin) oluşmaktadır.

5 adet preperat amoksisilin+klavulanik asit kombinasyonudur.

12 preperat penisilin+aminoglikozid kombinasyonudur.

8 preperat sefalosporin (sefasetril, sefalexin, sefapirin, sefaperazon, sefquinom) içermektedir.

6 preperat  sefalosporin+aminoglikozid kombinasyonudur.

3 preperat trimetoprim sulfadiazin kombinasyonudur.

2 preperat linkomisin+neomisin kombinasyonu şeklindedir.

Diğer ilaçlar ise eritromisin, rifamisin ve novobiosin içeren tek yada kombinasyon şeklindeki meme içi preperatlardır.

Çalışmanın amacı; ülkemizde gelişen süt sanayi ile beraber gelişmekte olan süt inekçiliğinin en önemli sağlık problemi olan mastitis sağıtımında esas sağıtım ajanı olan meme içi preperatların, spesifikasyonlara ve kullanıma ne kadar uygun olduğunu araştırmaktır.

Hâlihazırda bu preperatların yarısından fazlası pazarda mevcuttur. Alke Ar-Ge laboratuvarında sahadan toplanan 4 kuru dönem, 26 laktasyon dönemi uygulamaya yönelik 30 farklı preperat üzerinde fiziksel özellikleri ve in-vitro etkinlikleri araştırılmıştır. Bu ürünlerin 12 tanesi ithal 18 tanesi yerli üretimdir.

Alke İlaç Ar-Ge Labaratuvarları
Dr.Gülçin KESKİN
Ar-Ge Müdürü