Etik olarak ürün isimleri silinmiştir.

AMPİSİLİN, KLOKSASİLİN İÇEREN PREPARATLAR (BULGULAR)

 

Numune
No:
Menşei Dönem Standart
Miktar
Bulunan
Miktar
Etken
maddeler
İçerdiği miktar
mg/tüp
  Testte 20 µl'de
 antibiyotik
miktarı(µg)
Ürün Görünümü 38 derecede
inkubasyon
sonrası
görünüm
E.coli zone çapı mm S.aureus zone çapı mm
22--23 İthal Sağım 10 ml 7.35 gr Ampisilin sodyum Kloksasilin sodyum 75mg           200 mg 0,15
0,4
Beyazımsı, jelimsi krem Uygun 0-0-0-0 32,5 - 33 - 37,5 -37 31,56
19 İthal Sağım 5 gr 4.93 gr Ampisilin sodyum Kloksasilin sodyum 75 mg           200 mg 0,3
0,8
Beyaz renkte kıvamlı krem Ürün dağılım göstermiyor 0-0-0-0 31-31-32-32 31,5
20 İthal Sağım 5 gr 4.95 gr Ampisilin sodyum Kloksasilin sodyum 75 mg           200 mg 0,3
0,8
Beyaz renkte kıvamlı krem Ürün dağılım göstermiyor 0-0-0-0 32-32,5-33-33,5 29,81
5--6 Yerli Sağım 5 gr

4,8 gr
4,85 gr

Ampisilin sodyum Dikloksasilin sodyum 200mg          200 mg 0,8
0,8
Partiküllü şeffafımsı yağlı sıvı Uygun 15-14-12-14 12,35 35-35-36-35,5 34,12
9 İthal Sağım 5 ml 3.97 gr Ampisilin sodyum Dikloksasilin sodyum 200mg          200 mg 0,8
0,8
Açık krem, kıvamlı oinment Ürün dağılım göstermiyor 13-10-10-10  10,75 31-32-33-32 32
12 İthal Sağım 10 ml 8.19 gr Ampisilin               Kloksasilin 200mg          200 mg 0,4
0,4
Sıvı süspansiyon, beyaz renkte Uygun 16-16-17-16 39-39-39-38,5
7 Yerli Kuru 5 gr 5,07 gr Ampisilin               Kloksasilin 250mg          500 mg 1,0
-2,0
Krem renkte oinment Uygun 0-0-0-0 35-35-36-35,5
26 Yerli Kuru 4 gr 4.5 gr Kloksasilin 600 mg 3 Krem süspansiyon Uygun 0-0-0-0 34-33-35-34

 

  YORUMLAR;

Bu grup altında sağım dönemi preparatlarından 4'ü ithal 1'i yerli olmak üzere 5 preperat, kuru dönem için ise 2 yerli preperat incelenmiştir. Sağım dönemi preperatlarından ithal 2 üründe 38 C de (Mastitisli Meme İçi Isısı) uygun dağılım gözlemlenmemiştir. (Yağ bazlı ürünler olup yağ fazının meme içerisinde hızla dağılması ve alveol epiterlerine erişmesi gerekmektedir) Çalışmada gözlemlenen bir ilginç tespitte; Ampisilin-Kloksasilin kombinasyonu içeren bir ithal ürünün E.coli'ye karşı limitlerin çok az üzerinde çalıştığı, bir ithal bir yerli ürünün belirtilen limitlerin çok altında kaldığı diğer iki ithal ürünün ise E.coli zone çaplarının 0 (sıfır) olduğu görülmüştür.

Görünen o ki; ön bakıda Ampisilin-Kloksasilin kombinasyonları Staph.aureus ve E.coli enfeksiyonları göz önüne alındığında mantıklı gibi görünsede ürünlerin formülasyonlarında Ampisilin stabilizasyonu ile ilgili ciddi sorunlar taşıdığı gözlemlenmiştir. Aynı durum kuru dönem yerli bir preperatta da (E.coli zone çapı 0) bu görüşümüzü desteklemektedir. Öte yandan incelenen bu gruptaki preparatların Staph.aureus'a karşı zone çaplarının yeterli olduğu gözlemlenmiştir.

Sonuç olarak; bir ithal ürün hariç diğer preperatların tamamında sadece Kloksasilin aktivitesinden bahsetmek mümkündür. Bu durumda özellikle ahır hijyeninin kötü olduğu ülkemizde mastitis vakalarının büyük bir kısmında E.coli'nin sekonder etken olarak devrede olduğunu düşünürsek bu preperatların E.coli'ye karşı parenteral yada ikici bir meme içi preperatla desteklenerek kullanılmasının tedavi sonuçları açısından bir zorunluluk olduğunu söyleyebiliriz.

Alke İlaç Ar-Ge Labaratuvarları
Dr.Gülçin KESKİN
Ar-Ge Müdürü