Değerlendirme Kriterleri:
    

National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS) 'e göre tüm antibiyotik ajanların standart zone çapları esas alınarak değerlendirilmesi yapılmıştır.

 

Stafilokoklar için standart zone çapı tablosu
Antibiyotik
-
Zone  Çapı
-
-
R
I
S
Ampisilin
<27
-
27-35
Oksasilin /24hr
<=18
-
19-24
Penisilin G
<28
-
>29
Amoksisilin+klavulanik asit
<27
-
>28
Kloksasilin
<13
14-15
16
Sefaperazon
<24
-
25-33
Sefaleksin
<24
25-26
27-37
Sefkuinom
<26
-
26-34
Eritromisin
<=21
-
>23
Neomisin
<=16
16-18
19-27
Gentamisin
<=16
16-18
19-27
Kanamisin
<=16
16-18
19-27
Streptomisin
<14
-
14-22
Tetrasiklin
>26
-
27-35
Penisilin+novobiosin
14
15-17
>18
Rifampisin
<=25
-
26 -34
Trimetoprim+sulfametoksazol
<22
-
24 - 32

R: Dirençli                 I: 0rta derecede duyarlı        S: Duyarlı

 

E.coli için standart zone çapı  tablosu
Antibiyotik
-
Zone Çapı
-
-
R
I
S
Ampisilin
<16
-
16 - 22
Kloksasilin
-
-
-
Sefalotrin
<14
15-17
18
Sefaleksin
<14
15-17
18
Penisilin G
-
-
-
Amoksisilin+ klavulanik asit
<16
17-18
>19
Gentamisin
<18
-
19 - 26
Neomisin
<14
15-18
19 - 26
Streptomisin
<12
-
18-20
Rifamisin
<8
8-10
>10
Eritromisin
-
-
-
Tetrasiklin
<18
-
18-25
Trimetoprim+ sulfametoksazol
<22
-
24-32
Sefkuinom
<26
-
26 - 34

R: Dirençli                 I: 0rta derecede duyarlı        S: DuyarlıAlke İlaç Ar-Ge Labaratuvarları
Dr.Gülçin KESKİN
Ar-Ge Müdürü