Alke Mastitis Materyal ve Metod

MATERYAL VE METOD:Materyal:

Numune: 2008 Şubat ayı itibarı ile piyasada satılmakta olan 4 preperat kuru dönem 26 preperat laktasyon dönemi kullanımına özel olmak üzere 30 farklı memeiçi uygulamaya yönelik antibiyotik içeren preperat.

 1. 12 cm çapında steril plastik petriler
 2. Otomatik mikropipet 1-20 µl kapasiteli
 3. Volumetrik mezür, cam petri vb. cam laboratuar malzemeleri
 4. 0.0001 g duyarlılıkta hassas terzi ( 0.1 mg hassasiyet)
 5. Su banyosu
 6. İnkubatör

Metod :

 1. Fiziksel kontrol:
 2. Etiket ve içerik bilgilerinin kaydedilmesi
 3. Hacim kontrolleri ( etiket bilgileri baz alınarak gram ve ml olarak değerlendirilmiştir.)
 4. Görsel kontrolleri (etiket bilgileri baz alınarak, renk, yapı, kıvam, çözelti formlar için berraklık değerlendirilmiştir.)
 5. Krem ointment nitelikli ( yoğun kıvamlı) nitelikli preperatlarda 38 oC'de 2 saat sonra ki dağılımın gözlenmesi
 6. Antibiyotikler için mikrobiyolojik assay testi, (agar-difüzyon testi):
 7. E. coli ATCC 10536 standart suş
 8. Staph. aureus ATCC 6538P standart suş
 9. Besiyeri: Antibiyotik medium A (Staph. aureus), Antibiyotik medium B (E.coli) (UPS 27, BP 2000)

Tüm meme içi preperatların fiziksel muayene sonrasında 20 µl miktarında örneği antimikrobiyel assay tekniğinde işleme tabi tutulmuştur. Krem-ointment  preperatlar 45oC'deki su banyosunda yarım saat süreli tutulup akışkanlaştırılarak antimikrobiyel diffuzyon testine uygulanmıştır.

Alke İlaç Ar-Ge Labaratuvarları
Dr.Gülçin KESKİN
Ar-Ge Müdürü