Etik Olarak Ürün İsimleri Silinmiştir.

 

 

PENİSİLİN, AMİNOGLİKOZİD (NEOMİSİN, STREPTOMİSİN) KOMBİNASYONLARI (BULGULAR)

 

Numune No: Menşei Dönem Standart
Miktar
Bulunan
Miktar
Etken maddeler İçerdiği miktar
mg/tüp
Testte 20 µl'de
 antibiyotik
miktarı(µg)
Ürün Görünümü 38 derecede
inkubasyon
sonrası
görünüm
E.coli zone çapı mm S.aureus zone çapı mm
8 Yerli Sağım 5 gr 4,78 gr Prokain penicilin
G Streptomisin sülfat Neomisin sülfat Prednizolon
100.000 IU
100 mg
100 mg
10 mg
400 IU
0,2
0,2
.
partiküllü sulu krem renkli,
yağlı sıvı
  16,5-16-16-17 31-30-30-31
14 İthal Sağım 10 ml

9,4 gr (10.1 ml)

Novabiocin   neomisinisin
sülfat   Prokain penicilin G Dihidrostreptomi
sin sülfat Prednizolon
100 mg
150 mg
100 mg
125 mg
10 mg
0,2
0,3
0,2
0,25
.
.

Sarısüspan
siyon

Uygun 30-27-27-29 35-35-35-35
21 İthal Sağım 5 gr 4.98 gr Prokain penicilin
G streptomisin sülfat Predni
zolon

100.000IU
100 mg  10 mg

400 IU
0,2
.
Beyaz renkte oinment Uygun 16-17-15-15 33,5-33,5-33-33
18 İthal Sağım 10 gr 9.81 gr Neomisin sülfat  Prokain penicilin
G
500 mg 300.000 IU 250 mg 1
600 IU
Krem renkte süspansiyon Uygun 11-11-11,5-10,5 37-36-37-36

 

YORUMLAR;

Bu grup altında bir yerli üçü ithal olmak üzer dört faklı ürün incelenmiştir. İncelenen ithal ürünlerden bir tanesinin E.coli için aktivitesi yeterli bulunmamış, bir ithal bir yerli üründe orta derecede duyarlılık tespit edilmiş, bir üründe ise yeterli zone çapı gözlemlenmiştir. Staph.aureus için tüm ürün gruplarında yeterli zone çapı saptanmıştır.. Ancak; invitro şartlarda yapılan bu çalışmada gram negatif bakterilere etkin olmalarına karşın bazı antibiyotikler ( tetrasiklinler, fenikoller, novobiosin+penisilin , streptomisin) meme bezlerinde fagositosisi baskılarlar. Bu durum antibiyotik preperatı kortikosteroid de içeriyorsa koliform mastitisler için vahim sonuçlar doğurabilir. Çünkü koliform mastitislerin tedavisinde savunma mekanizmalarının devrede olması birincil öneme sahiptir.

Alke İlaç Ar-Ge Labaratuvarları
Dr.Gülçin KESKİN
Ar-Ge Müdürü