SONUÇ ;

      Mastitis tedavi protokollerinde en az parenteral kullanım kadar hatta daha fazla meme içi kullanılan ürünlerin önemi bulunmaktadır. Hatta mastitis tedavisinde mümkün olan en kısa zamanda müdahale etmek herkes tarafından bilinen ve kabul edilen bir gerçektir.

      Buradan hareketle meme içi kullanılacak ürünün çalışmamızda anlatıldığı gibi sadece içerdiği antibiyotik ya da fiyat olarak değerlendirmeleri yapılmamalı, ürünlerin fiziksel özellikleri, stabiliteleri, meme içinde yayılabilirlikleri ve Türkiye mastitis etkenleri dağılımı göz önüne alınarak ürün seçimine dikkat edilmelidir.

     Yapılan bu çalışmanın bundan sonraki tedavi süreçlerinde daha etkili sonuçlar almanıza yardımcı olacağını umuyoruz.

Alke İlaç Ar-Ge Labaratuvarları
Dr.Gülçin KESKİN
Ar-Ge Müdürü