09/09/2013 TÜRKİYE İŞLETME HEKİMLERİNİN MEME BAŞI DALDIRMA SOLÜSYONU SEÇİM KRİTERLERİ 2013
  16/09/2013 YENİDOĞAN JERSEY IRKI BUZAĞILARDA, E VİTAMİNİ VE LEVAMİZOL'ÜN BAĞIŞIKLIK ÜZERİNDEKİ İMMUNMODÜLATÖR ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
  15/06/2012 İNEKLERDE GEBE KALMA ORANINA OKSİTOSİNİN ETKİSİ
  26/06/2012 TÜRKİYE MASTİTİS TEDAVİ TÜPLERİ DOSYASI
  20/03/2013 AMİNOGLİKOZİD ANTİBİYOTİKLER ÇOK YÖNLÜ ETKİNLİKLERİNDEKİ YENİ GELİŞMELER VE GENTAMİSİN
  15/06/2012 REPEAT BREEDER SORUNLU DÜVELERDE FLUNİKSİN MEGLUMİNUYGULAMALARININ GEBELİK ORANI ÜZERİNE ETKİSİ
  08/07/2014 Alke Med 1.Sayı
  15/06/2012 THEİLERİOSİSLİ SIĞIRLARDA BUPARVAQUONE (BUPARVON)'un TERAPOTİK ETKİNLİĞİ
  08/07/2014 Alke Med 2.Sayı
  15/06/2012 POSTPARTUM FARKLI GÜNLERDEKİ İNEKLERE UYGULANAN DOUBLE-OVYSNCH PROGRAMININ BAZI REPRODÜKTİF PARAMETRELERE ETKİLERİ
  28/06/2012 TÜRKİYE ENJEKSİYONLUK MAKROLİDLER DOSYASI
  14/08/2014 Alke Med 3.Sayı
  14/06/2012 ENJEKSİYONA HAZIR PENİSİLİN PREPERATLARI; DEPOLAMA ŞARTLARI VE RAF ÖMÜRLERİ
  16/09/2014 Alke Med 4.Sayı
  15/06/2012 NEONATAL DÖNEMDE BUZAĞI İSHALLERİ
  29/06/2012 TÜRKİYE ENJEKSİYONLUK SÜSPANSİYONLAR DOSYASI
  17/10/2014 Alke Med 5.Sayı
  15/06/2012 ETLİK PİLİÇLERDE ENROFLOKSASİN İÇEREN MÜSTAHZARLARIN FARMAKOKİNETİĞİ
  09/07/2012 TÜRKİYE MASTİTİS DOSYASI
  03/09/2012 KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE DOKSİSİKLİN KULLANIMI
  21/11/2014 Alke Med 6.Sayı
  21/06/2012 SAFKAN BİR İNGİLİZ ATINDA ROSTRAL MANDİBULA KIRIĞININ SERKLAJ TELİ İLE İNTERFRAGMENTAL FİKSASYONU
  20/03/2013 REPEAT BREEDER OLAN İNEKLERDE MODİFİYE EDİLMİŞ OVSYNCH PROGRAMININ UYGULANMASI
  17/12/2014 Alke Med 7.Sayı
  09/07/2012 HİPOFOSFATEMİLİ SIĞIRLARDA BAZI BİYOKİMYASAL VE HEMATOLOJİK BULGULAR VE FOSFORUN TEDAVİDEKİ ETKİSİ
  20/03/2013 TOHUMLAMA SONRASI İNEKLERE UTERUS İÇİ METRİNEW UYGULAMASININ GEBELİK ORANINA ETKİSİ
  21/01/2015 Alke Med 8.Sayı
  19/10/2012 VETERİNER HEKİMLİKTE ANTİBİYOTİKLER; ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ ve DİRENCİN ÇOK YÖNLÜ ETKİLERİ
  21/03/2013 KÜÇÜK RUMİNANT VEBASI, KOYUN ÇİÇEĞİ VE LEVAMİZOL
  18/03/2015 Alke Med 9.Sayı
  07/11/2012 KOYUNLARDA MİDE-BAĞIRSAK NEMATODLARINA KARŞI OXFENDAZOLE + OXYCLOZANİDE'NİN TABLET ve PASTA FORMÜLASYONLARININ KISA SÜRELİ ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
  22/03/2013 LEVAMİZOL VE İMMUN SİSTEM MODULASYONU
  04/06/2015 Alke Med 10.Sayı
  22/01/2013 SÜTÇÜ İNEKLERDE OVSYNCH PROTOKOLÜNÜ TAKİBEN UYGULANAN FLUNİKSİN MEGLUMİN'İN GEBELİK ORANI ÜZERİNE ETKİSİ
  25/03/2013 FULİMED-ATLARDA KULLANILAN EN GÜÇLÜ NSAID
  11/08/2015 Alke Med 11.Sayı
  18/03/2013 İNEKLERDE LEVAMİZOL İLE İMMUNOMODÜLATÖR TEDAVİNİN UTERUS YANGISI VE İNVOLÜSYONU, SERUM SİALİK ASİT DÜZEYLERİ VE OVARYUM FONKSİYONU ÜZERİNE ETKİLERİ
  02/11/2015 Alke Med 12.Sayı
  25/01/2016 Alke Med 13.Sayı
  18/03/2013 ENJEKTABL İZ ELEMENTLERİN GEÇİŞ DÖNEMİNDEKİ İNEKLERDE METABOLİK PROFİL ÜZERİNE ETKİLERİ
  01/06/2016 Alke Med 14.Sayı
  18/03/2013 BİR BUZAĞIDA MULTİPLE GÖBEK LEZYYONU VE POLİARTRİTİS OLGUSU
  07/10/2016 Alke Med 15.Sayı
  18/03/2013 HOLSTEİN DÜVELERDE FLUNİKSİN MEGLUMİN UYGULAMASININ GEBELİK ÜZERİNE ETKİSİ
  12/01/2017 Alke Med 16.Sayı
  18/03/2013 İKİ SIĞIRDA OKÜLER YASSI HÜCRELİ KARSİNOM OLGUSU
  22/05/2017 Alke Med 17.Sayı
  18/03/2013 BİR KÖPEKTE ÖZOFAGAL DİVERTİKÜL OLGUSU
  20/07/2018 Alke Med 18.Sayı
  18/03/2013 BİR BOĞADA KARŞILAŞILAN KİSTİK NAZAL KONHA OLGUSU
  28/11/2018 Alke Med 19.Sayı
  18/03/2013 BİR BUZAĞIDA PENİS HİPOPLAZİSİ, PREPUSYUM HİPOPLAZİSİ VE ANORŞİDİZM OLGUSU
  18/03/2013 BİR BUZAĞIDA RASTLANILAN REKTOVAGİNAL FİSTÜL, ATRESİA ANİ VE PEROSOMUS ELUMBUS OLGUSU
  18/03/2013 BİR SIĞIR SÜRÜSÜNDE DERİ PAPİLLOMATOSİS OLGULARI
  06/05/2013 POSTPARTUM FARKLI GÜNLERDEKİ İNEKLERE UYGULANAN DOUBLE-OVSYNCH PROGRAMININ BAZI REPRODÜKTİF PARAMETRELERE ETKİLERİ
  15/06/2012 DANALARDA MİDE-BARSAK NEMATODLARI'NA KARŞI PASTA FORMUNDA OKSFENDAZOL+OKSİKLOZANİD PREPARATININ (PASTHELMİN/ALKE) ETKİSİ