BOVİMAST DC
Sığır
 
 Önceki Sayfa

BOVİMAST DC

 Meme içi Süspansiyon


Bileşim: 4.0 g meme içi uygulama enjektöründe, 600 mg Kloksasilin'e eşdeğer Kloksasilin Benzathine içerir.

Endikasyonları: Str.agalactia,Str.dysalactia,Str.uberis ve Staph.aureus kökenli klinik ve subklinik mastitisin kuru dönem tedavisinde endikedir.

Kullanım Şekli ve Dozu:
İneklerde kuru döneme girmeden önceki son sağımda meme içindeki süt tamamen boşaltılıp her meme lobuna meme kanalı yoluyla bir adet 4 g Bovimast DC süspansiyonun tamamı uygulanır.

Ticari Takdim Şekli
: Çoklu ambalaj alabilen 40 adetlik karton kutular içerisinde takdim edilmiştir.