BOVİMAST LC
Sığır
 
 Önceki Sayfa

BOVİMAST LC

Meme içi Süspansiyon


Birleşim: 3 gram'lık meme içi enjektörü içinde, potasyum klavulanat şeklinde 50 mg klavulanik asit,amoksisilin trihidrat şeklinde 200 mg amoksisilin ve 10 mg prednisolon içeren sarımsı krem renkli, yağlı süspansiyondur.

Endikasyonlar: Laktasyondaki ineklerde Stafilokoklar , Streptokoklar , A.pyogenes ve Corynebacteria spp., E.coli , Campylobacter spp. ve Pasteurellae türlerinden kaynaklanan klinik ve subklinik mastitis sağıltımında kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu: İneklerde sağımda sonra meme lobuna meme kanalı yoluyla bir adet 3 g Bovimast LC süspansiyonun tamamı uygulanır.Uygulama 12 saat arayla 3 kez tekrarlanır.

Ticari Takdim Şekli: Çoklu ambalaj alabilen 3,40 adetlik karton kutularda ve 12 adetlik pvc-pet ambalajlar içerisinde takdim edilmiştir.